Умови гарантії

Договір обмеженої гарантії на світлодіодні світильники

 

Цей документ описує угоду про обмежену гарантію («Гарантія») організації ТОВ «ССБ Лайт» (надалі «ССБ Лайт») щодо придбання вами (надалі «Покупець») світлодіодних світильників CCБ Лайт в Україні з січня 2018 року.

 

Угода регулюється умовами, описаними нижче, і умовами, що додаються («Умови обмеженої гарантії»). Компанія ССБ Лайт не зобов’язана повідомляти будь-якого Покупця або майбутнього Покупця після певної дати про будь-які можливі зміни або незастосовність цієї обмеженої гарантії щодо поставлених продуктів (надалі іменуються «Продукти»). Гарантія, описана нижче, регулюється обмеженнями та іншими умовами, описаними тут, а також умовами, доданими до цього документа («Умови обмеженої гарантії»). Ця гарантія поширюється лише на угоду купівлі-продажу між ССБ Лайт і Покупцем, якщо на неї посилається.

 

1. Гарантійний термін

 

Відповідно до положень Умов обмеженої гарантії Покупець має право звернутися за гарантійним обслуговуванням протягом відповідного періоду. На кожен виріб, у якому використовується світлодіодне джерело світла, надається гарантія від 2 років мінімум до 5 років, як зазначено в описі продукту.

 

2. Особливі умови

 

Гарантійний термін набуває чинності з дати виставлення рахунку ССБ Лайт.

 

Гарантійний термін базується на максимальному часі роботи 4500 годин на рік. У разі понад 4500 годин на рік гарантійний термін буде пропорційно скоригований.

 

Гарантійний термін базується на роках роботи або кількості годин роботи, залежно від того, що настане першим.

 

Гарантія стосується лише продуктів, які використовуються відповідно до їх «цільового використання» або «нормального використання», що означає:

 

Температура навколишнього середовища ніколи не перевищує діапазон робочих температур, як зазначено в описі виробу, наприклад від -20°C до +30°C.

 

Відносна вологість ніколи не перевищує 80% відносної вологості або ніколи не перевищує IP-код продукту.

 

Продукти не підлягають більше 50 000 циклів перемикання (цикл перемикання визначається як 30 секунд «увімкнено» та 30 секунд «вимкнено»).

 

Електроустановка, в якій використовується виріб, не піддається впливу коливань напруги понад +/- 10% від 220 В.

 

Ця гарантія не покриває несправності, спричинені причинами, включаючи, але не обмежуючись, неправильне підключення проводів, установку чи роботу за межами визначених меж використання, і ця гарантія є недійсною та не поширюється на цей тип несправностей як наслідок.

 

Невідповідне використання та вибір диммера, який не згаданий у списку сумісних диммерів, призводить до анулювання цієї гарантії. Продукти з можливістю затемнення слід використовувати в поєднанні з диммером, згаданим у списку сумісних продуктів, наданому Клієнту компанією ССБ Лайт.

 

Продукти були придбані безпосередньо в організації ССБ Лайт.

 

Підтвердження покупки продукту доступне для перевірки компанією ССБ Лайт.

 

Зберігається відповідна історія операцій, яка доступна для перевірки ССБ Лайт.

 

Покупець не може покладатися на будь-яку іншу інформацію чи документацію.

 

 

Умови Обмеженої гарантії

 

1. Обмежена гарантія

 

Ця гарантія поширюється лише на освітлювальні прилади торгової марки ССБ Лайт (далі — «Продукт»), які продаються компанією ТОВ «ССБ Лайт» (далі — «ССБ Лайт») в Україні. Гарантія поширюється виключно на сторону (надалі «Покупець»), яка купує продукти безпосередньо в ССБ Лайт.

 

ССБ Лайт гарантує, що кожен Продукт не має дефектів матеріалів і виробничих помилок. Зазначена вище гарантія дійсна протягом періоду, зазначеного у відповідній гарантійній угоді для Продуктів, зазначених у вашій угоді про продаж. Якщо Продукт не функціонує відповідно до цієї гарантії, ССБ Лайт надасть безкоштовну заміну дефектного продукту з належним дотриманням чинної гарантійної політики та умов обмеженої гарантії, як описано нижче.

 

2. Умови

 

Гарантія ССБ Лайт поширюється лише на Покупця. Якщо Гарантійний продукт повертається Покупцем відповідно до розділу 3 і протягом відповідного гарантійного періоду, як описано в гарантійній угоді, і після дослідження ССБ Лайт вирішує, що Продукт не відповідає цим вимогам, ССБ Лайт за своїм вибором відремонтує або замінити Товар або його несправну частину або поверне Покупцеві вартість покупки.

 

Для ясності «ремонт або заміна продукту чи його несправної частини» не включає роботи з демонтажу чи встановлення та будь які додаткові витрати на оплату праці чи витрати пов1язані з демонтажем/монтажем обладнання. Якщо ССБ Лайт вирішить замінити продукт, але це неможливо, оскільки він більше не виробляється або не доступний, ССБ Лайт може відшкодувати Покупцеві або замінити Продукт на подібний продукт (з можливими незначними відхиленнями в дизайні та характеристиках продукту).

 

Жоден агент, дистриб’ютор чи дилер не має права змінювати, адаптувати чи розширювати ці умови гарантії.

 

Ця гарантія поширюється тільки в тому випадку, якщо виріб підключено та встановлено правильно, а також використовується в межах електричних значень, робочого діапазону та умов навколишнього середовища, як зазначено в специфікаціях, інструкціях із застосування, стандартах або інших документах, що надаються разом із виробом. Якщо Продукт вважається несправним або не функціонує відповідно до специфікацій продукту, Покупець повинен письмово повідомити ССБ Лайт.

 

ССБ Лайт полегшить технічне вирішення проблем. Ця гарантія не поширюється на продукти третіх сторін, які продає компанія ССБ Лайт, за винятком випадків, зазначених у пункті 5.

 

Ця гарантія не поширюється на пошкодження або порушення контракту внаслідок форс-мажорних обставин або зловживань, неправильного використання, ненормального використання або використання з порушенням відповідного стандарту, коду чи інструкцій користувача, які включають, але не обмежуються, як викладено в останніх галузевих стандартах безпеки та/або електричних стандартах для відповідного регіону(ів).

 

Ця гарантія є недійсною, якщо будь-яка особа виконувала або застосовувала ремонт чи налаштування Продукту, які ССБ Лайт належним чином не дозволив у письмовій формі ССБ Лайт залишає за собою право прийняти остаточне рішення щодо обґрунтованості претензії на ремонт.

 

За запитом ССБ Лайт невідповідні або дефектні Продукти стають власністю ССБ Лайт після заміни.

 

3. Гарантійні претензії

 

Усі згадані гарантійні періоди діють за умови доступу представника ССБ Лайт до продукту чи системи для перевірки можливої невідповідності. Про гарантійні претензії необхідно повідомити протягом 30 днів із дати виявлення, і вказати принаймні таку інформацію ( можна запросити додаткову інформацію):

 

Відомості про дефектні продукти; і для системної гарантії також відомості про інші використані компоненти;

 

Дата встановлення, дата виставлення рахунку;

 

Детальний опис проблеми;

 

Застосування, години роботи та кількість циклів перемикань;

 

Фотографії (та відео, якщо можливо) дефектного продукту.

 

Якщо гарантійна вимога виправдана, ССБ Лайт оплачує витрати на доставку. ССБ Лайт може стягувати з Клієнта плату за повернуті Продукти, які не виявилися дефектними чи невідповідними, на додаток до пов’язаних із цим витрат на доставку, тестування та обробку.

 

4. Жодних неявних або інших гарантій

 

Гарантії та засоби правового захисту, включені в цю гарантію, містять єдину гарантію, надану ССБ Лайт щодо Продуктів, і замінюють усі інші гарантії, явні чи неявні, включаючи, але не обмежуючись.

 

Якщо компанія ССБ Лайт відремонтувала або замінила Продукт, новий гарантійний період не почнеться, але залишок початкового гарантійного періоду продовжує діяти.

 

Ці умови встановлюють повну відповідальність і зобов’язання ССБ Лайт перед Покупцем, а також єдиний і виключний засіб правового захисту Покупця, пов’язаний із дефектними або невідповідними Продуктами, доставленими Покупцеві компанією ССБ Лайт, незалежно від того, чи ґрунтується ця шкода на гарантії, прямо не згаданій у цих умовах, правопорушення, договору чи іншої юридичної теорії, навіть якщо компанія ССБ Лайт була повідомлена або знає про ці недоліки.

 

5. Обмеження та умови

 

Це обмежена гарантія, яка виключає, серед іншого: установку, забезпечення доступу до продуктів (риштування, ліфти тощо), а також спеціальні, випадкові та непрямі збитки (такі як втрата доходу/прибутку, пошкодження майна чи інші витрати, згадане раніше), а також визначається обмеженнями та умовами, викладеними у відповідній гарантійній угоді та цих умовах.

 

За запитом представникам ССБ Лайт буде надано доступ до дефектного продукту, системи чи програми для перевірки можливої невідповідності.

 

ССБ Лайт не несе відповідальності за умови електропостачання, які включають піки напруги, перенапругу/знижену напругу та системи контролю пульсацій струму, які перевищують зазначені обмеження для продукту та обмеження, визначені у відповідних нормах.

 

ССБ Лайт не несе відповідальності за витрати (незалежно від того, треті сторони чи ні), які були зроблені Покупцем без повідомлення ССБ Лайт про дефектні Продукти та без письмового дозволу ССБ Лайт на здійснення витрат.

Введите номер, мы перезвоним!

Введіть номер, ми зателефонуємо!

Цей сайт використовує cookie для зберігання даних. Продовжуючи використовувати сайт, Ви даєте свою згоду на роботу з цими файлами.